Szakterületek

 • Társasági jog
 • Polgári jog, kereskedelmi jog
 • Ingatlanjog

  Irodánk teljes körű, rugalmas és gyors ügyintézéssel áll megbízói rendelkezésére az ingatlanjogi feladatok megvalósítása területén. E körbe tartozik az ingatlanok tulajdonjogának átruházásával, ingatlanok megterhelésével, bérbeadásával kapcsolatos szerződések véleményezése, szerkesztése és ellenjegyzése, így különösen:

  • adásvételi szerződés,
  • csereszerződés,
  • ajándékozási szerződés,
  • haszonélvezeti jogot alapító szerződés,
  • jelzálogjogot alapító szerződés,
  • ráépítési szerződés,
  • haszonbérleti szerződés,
  • lakás- és helyiségbérleti szerződés,
  • öröklési szerződés,
  • tartási szerződés,
  • életjáradéki szerződés,
  • telekalakítási- és ingatlan-megosztási szerződés,
  • közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szerződések,
  • társasház tulajdont alapító okirat,
  • társasház Szervezeti és Működési Szabályzata.

  Ingatlanok szerzésével, átruházásával összefüggő adó- és illetékjogi tanácsadás.

  Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet ellátása szerzési engedélyezési eljárásban.

  Ingatlanokat érintő ingatlan-nyilvántartási eljárásban jogi képviselet ellátása.

  Ingatlanokkal kapcsolatos jogi szempontú due diligence (szakszerű átvilágítás) tevékenység.

 • Családjog
 • Öröklési jog
 • Társadalmi szervezetek joga
 • Szellemi alkotások joga
 • Munkajog