Szakterületek

 • Társasági jog

  Irodánk kiemelt szakterülete a társasági jog és a cégjog. Több évtizedes tapasztalatokra alapozva nyújtunk mindenre kiterjedő tájékoztatást, jogi szolgáltatást a cégek alapításával, működésével és megszűnésével kapcsolatos alábbi szakkérdésekben:

  • gazdasági társaságok (betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) alapítása során általános jogi tanácsadás, okiratok szerkesztése, teljes körű ügyintézés és cégeljárási képviselet ellátása cégbejegyzési eljárásban,
  • bejegyzett gazdasági társaságok társasági szerződésének, alapító okiratának módosításához szükséges cégiratok szerkesztése, képviselet ellátása változásbejegyzési eljárásban,
  • üzletrész-, részvény átruházásához kapcsolódó okiratok szerkesztése,
  • szindikátusi szerződések elkészítése,
  • gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos eljárások (cégforma váltás, egyesülés, szétválás),
  • vállalatfelvásárlási ügyletekhez kapcsolódó jogi tanácsadás,
  • gazdasági társaságok végelszámolása,
  • jogi képviselet törvényességi felügyeleti eljárásokban.

 • Polgári jog, kereskedelmi jog
 • Ingatlanjog
 • Családjog
 • Öröklési jog
 • Társadalmi szervezetek joga
 • Szellemi alkotások joga
 • Munkajog